Músicas da Terra de Montes

Músicas da Terra de Montes

O proxecto está dirixido a aquel público interesado en coñecer máis en profundidade acerca das músicas da Terra de Montes. A través desta iniciativa, afondaremos tanto na historia destas músicas coma na súa evolución ao longo do tempo. 

Ademáis, ofrecerá a oportunidade de descubrir algunha das anécdotas máis destacadas relacionadas coas músicas do antigo concello de Cerdedo e Forcarei e permitirá ao público ter unha mellor comprensión e visión das historias e das persoas que estiveron detrás destas músicas. Os asistentes terán a oportunidade de ver algúns dos instrumentos musicais que se utilizaban no pasado e que foron recuperados. 

En resumo, este proxecto busca recuperar e preservar a rica vida musical da Terra de Montes e esta charla permitirá aos interesados explorar esta historia e revivir épocas pasadas.