Redescubrindo aos gaiteiros de Soutelo

Redescubrindo aos gaiteiros de Soutelo

O principal obxectivo desta charla é redescubrir a historia do grupo os gaiteiros de Soutelo a través da recopilación e análise de documentación. Para iso, poderemos ver documentos orixinais, coma revistas da época, os discos de pizarra cos seus catálogos impresos ou mesmo algún dos punteiros que empregaban.

Ademáis, recopilouse unha serie de fotografías inéditas e outros datos históricos que chegaron ata os nosos días, co fin de ofrecer unha nova visión da historia do cuarteto e a súa relevación dentro da música galega. Préstase especial atención á figura de Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo, quen tivo un papel fundamental dentro desta formación. 

A través da exploración da historia desta agrupación, espérase que os asistentes poidan apreciar e valorar aínda máis a o traballo realizado e o seu legado musical e histórico.