Cantar dos Reis
Barro de Arén

A continuación compartimos os cantos de reis da zona de Barro e Arén, publicados no disco Cerdediño p’rós amores das pandeireteiras de Barro de Arén. No primeiro corte podemos escoitar a Guillerme Inacio coa gaita.

Nós aquí venimos,
nós aquí llegamos;
si nos dan licencia,
nolos reis cantamos.

Que viva, que viva,
que viva y que reine
el Verbo encarnado.
el Rey de los reyes.

En el portal de Belén
nació un hermoso Niño;
un ángel bajó diciendo
que era el Rey de los judíos.

En el portal de Belén
del cielo cuelga una escala;
para vesitar al niño,
ángeles suben y bajan.

Os pastores en Belén
foron foron ó monte por leña,
para quentar o Neniño
que naceu a Nochebuena.

Os pastores que suberon
que o Neno quería festas,
houbo un pastor que rompeu
cen pares de castañetas.

Viñeron los Reyes Magos
cansados de camiñar;
abandonan sus caballos,
al niño van adorar.

Esas uvas, esas pasas,
ese mel, esas castañas
son para lle dar a o Neno
que está deitado nas pallas.

Eu tamén digo que vivan,
eu tamén digo que vivan,
os señores desta casa
e maila súa familia.

En el portal de Belén,
ciudad de Galilea
donde la Virgen parió
una relumbrante estrella.

Vino por allí San Juan,
la bendita Magdalena,
también vino San José;
palabra de amor le diera.

-Como estás, Virgen, del parto?
como estás, Virgen doncella?
-Estoy buena, San José
no dejo de tener pena.

Por ser el Hijo de Dios,
nació en tanta pobreza;
sin tener en que le envuelva,
sino de una poca hierba.

La mula se la comió,
en su vientre se la lleva;
nunca ella hijos paira,
ni cosa de ella descienda.

Irás al monte Calvario,
que allí hay una escalera
un letrerito que dice:
"Rey de los cielos y tierra".

Aquí murió Jesucristo,
Rey de los cielos y tierra;
no murió por sus pecados,
ni por culpas que tuviera;
murió por los pecadores,
que tantos en el mundo hubiera.

Toquen, toquen el pito y la flauta;
vamos, vamos al baile florido,
a ver el niño hermoso
que en el portal ha nacido.

Os dous cantares de reis os poderedes atopar tamén na publicación Cantares de Manuela de Barro. Achegas ao cantigueiro de Cerdedo, de Calros Solla

Achegas ao cantigueiro de Cerdedo

Ademáis diso, Xosé Lois Foxo ten publicado un terceiro canto de Reis no libro Cantareira de Barro de Arén - Manuela Cortizo Medal.

Y en el portal de Belén
nació un hermoso Niño;
y un ángel bajó diciendo
que era el Rey de los judíos.

Y en el portal de Belén
del cielo cuelga una escada;
para vesitar al niño,
ángeles suben y bajan.

Vinieron los Reyes Magos
cansados de caminar
abandonan sus caballos
al Niño van adorar.

Y os pastores que superon
co Neno quería festa,
hubo pastor que rompeu
cen pares de castañetas.

Viñeron los Reyes Magos
cansados de camiñar;
abandonan sus caballos,
al niño van adorar.

Esas uvas, esas pasas,
ese mel, esas castañas
son para lle dar ó Neno
que está deitado nas pallas.

Las viejecitas del Rey
con fina voz alisaron:
-Dispensen usté señores
quiera Dios que de hoy dun año.

Y eu tamén digo que vivan,
y eu tamén digo que vivan,
os señores desta casa
e maila súa familia.

En el portal de Belén,
ciudad de Galilea
donde la Virgen parió
una relumbrante estrella.

Vino por allí San Juan,
la bendita Magdalena,
también vino San José;
palabra d'amor le diera.

-Como estás, Virgen, del parto?
como estás, Virgen doncella?
-Estoy buena, San José
no dejo de tener pena.

Por ser el Hijo de Dios,
nació en tanta pobreza;
sin tener en que le envuelva,
sino de una poca hierba.

La mula si se la come,
en su vientre se la lleva;
nunca ella hijos paira,
ni cosa de ella recienda.

Irás al monte Calvario,
c'allí hay una escalera
un letrerito que dice:
"Rey de los cielos y tierra".

Aquí murió Jesucristo,
Rey de los cielos y tierra;
no murió por sus pecados,
ni por culpas que tuviera;
murió por los pecadores,
que tantos nel mundo hubiera.

San José y La Virgen Pura
caminan hacia Belén
con el Niño entre los brazos
y era Jesús Nazaret.

Llegó al medio del camino
pide el Niño de beber.

-No pidas agua mi Niño,
no pidas agua mi bien
que los ríos van muy turbios
los manantiales también.

Estaba un ciego en su huerto
y El Niño tenía sed

-Déme ciego una naranja
para este Niño beber.

-Coja Señora una naranja
coja las que "'menester"
y en cogiendo para El Niño
coja para Usted también.

El Niño como era niño
todas las quería coger
La Virgen como era Virgen
solamente cogió tres.

Tome ciego este pañuelo
limpie los ojos con él.

Llegó el ciego a su casa
ve a sus hijos y a su mujer
la mujer como una rosa,
sus hijos como un clavel.

Dime querido hombre mío,
"quén" te ha hecho tambo bien
-Era la Virgen María,
el glorioso San José.

Polafías da AELG

Que son as polafías?

Unha aposta da AELG a prol da literatura galega de tradición oral.

As polafías son un proxecto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), coordinado polo Vogalía de Literatura de Tradición Oral (Antonio Reigosa e Lois Pérez), Antonio Reigosa, e que conta coa colaboración de diversas asociacións e co patrocinio de institucións públicas.

A palabra polafía é un neoloxismo referido ás reunións ou veladas de carácter festivo con contidos literarios e musicais, e ten como obxectivo primordial o de poñer en valor e rescatar do esquecemento o valioso patrimonio oral, literario e musical, galego. O termo polafía quere reunir no seu significado o mellor dos diferentes matices e acepcións de vellas palabras (polavilas, fías, fiadas, fiandóns, seráns,...) con semellantes contidos. A principal diferenza, en canto ao desenvolvemento, daquelas xuntanzas de antigo co desta nova proposta é que agora podemos, e debemos, axudarnos das novas tecnoloxías, desde os aparellos de gravación, que favorecen o arquivo e estudo do recompilado, ata o uso de novas tecnoloxías, caso de internet, que poden contribuír a unha ampla difusión deste patrimonio.

O formato das polafías require a presenza dun/ha mantedor/a, divulgador/a ou especialista que introducirá e comentará as principais características das pezas e xéneros literarios amosados, dun recitador de poesía anónima ou de autor/a de feitío popular; dun/ha músico/a, que interpretará romances, coplas ou cantares de raiceiras tradicionais. Sen embargo, o elemento humano transcendental e imprescindible no desenvolvemento de cada polafía constituírano os homes e mulleres, narradores, cantadores, romanceadores...etc, veciñas e veciños de cada lugar onde se desenvolva a polafía, pois eles/as son os/as auténticos/as protagonistas, os que xenerosamente transmiten o seu saber.

O que suceda nas polafías será gravado e logo difundido a través da web da AELG. As polafías teñen unha duración aproximada de 90 minutos.

Colaboraron na organización

Agradecementos

Patrocinador

Coordinou

Dolor de la Virgen en el portal de Belén

Pandeireteiras de Barro de Arén: Manuela Cortizo "Manuela de Barro", Xosé Cortizo "Xosé da Fonte", Alsira López, Clarita Ruzo, Marcelino Sieiro e Sita Álvarez.

Texto transcrito

En el portal de Belén,   ciudad de Galilea,
donde la virgen parió   una relumbrante estrella.
Vino por allí San Juan,   la bendita Madalena,
también vino San José,   palabra de amor le dieran.
- Cómo estás, Virgen, del parto?,   cómo estás, Virgen, doncella?
- Estoy buena, San José,   no dejo de tener pena,
por ser el hijo de Dios,   nació en tanta pobreza
sin tener en que le envuelvan   sino de una poca hierba.
La mula se la comió,   en su vientre se la lleva,
nunca ella hijos paira   ni cosa de ella recienda.
- Irás al monte Calvario   que allí hay una escalera
cun letrerito que dice:   rey de los cielos y tierra.
Aquí murió Jesucristo,   rey de los cielos y tierra,
no murió por sus pecados   ni por culpas que tuviera,
murió por los pecadores,   que tantos n'el mundo hubiera

Autora da transcrición: Estefanía Mosquera Castro

Comentarios

Este romance aparece en Romanceiro Xeral de Galicia Vol I de Ana Valenciano, co título xenérico de Dolor de la Virgen en el Portal de Belén, onde hai unha versión con algunhas variantes. A sinxeleza da melodía podería indicar que é unha cántiga moi vella, propia deste tipo de romances clásicos. A reducida adaptación á lingua galega deste tipo de cántigas xustifícase ás veces con que aparecían en diversos textos, tanto eclesiásticos como profanos, onde eran aprendidas polos propios cantadores, sen dar lugar a demasiadas transformacións.

Asesor musical: Juanjo Fernández

En el portal de Belén

Texto transcrito

En el Portal de Belén
nació un hermoso niño
y un ángel bajó diciendo
que era el rey de los judíos.
y un ángel bajó diciendo
que era el rey de los judíos.

En el portal de Belén
del cielo cuelga una escada,
para vesitar al niño
ángeles suben y bajan.
para vesitar al niño
ángeles suben y bajan.

Vinieron los Reyes Magos
cansados de caminar
abandonan sus caballos
al niño van adorar.
abandonan sus caballos
al niño van adorar.

Os pastores en Belén
foron ó monte por leña,
para quentar ó neniño
que naceu a “Nochebuena”.
para quentar ó neniño
que naceu a “Nochebuena”.

Os pastores, que superon
que o neno quería festa,
hubo pastor que rompeue
cen pares de castañetas.
hubo pastor que rompeue
cen pares de castañetas. 

Esas uvas, esas pasas,
ese mel, esas castañas
son para lle dar ó neno
que está deitado nas pallas.
son para lle dar ó neno
que está deitado nas pallas.

Eu tamén digo que vivan
eu tamén digo que vivan
os señores desta casa
e mai-la súa familia.
os señores desta casa
e mai-la súa familia.

Autora da transcrición: Estefanía Mosquera Castro

Comentarios

Dorothé Schubarth en Cancioneiro Popular Galego Vol. II clasificou este tipo de melodías de nadal segundo varios criterios en tres grupos: Nadal, Reis e Vilancicos. Estas últimas teñen menos arraigo popular e, escribe a musicóloga, gardan certa afinidade coa muiñeira nova. Outro asunto son as circunstancias en que os cantadores interpretaban estas cántigas, case sempre formando parte do repertorio dos ranchos ou cuadrillas de reis.

Os vilancicos, nacen a principios da época barroca como composicións cantadas, integradas en obras máis extensas e postas en boca de xentes modestas, pastores, labregos, etc., viláns, en definitiva, de onde procede a denominación. Na vinculación ao nadal dos vilancicos e na súa popularización durante toda a época barroca tiveron moito que ver os mestres de capela, especialmente das grandes catedrais españolas, que os incluían nas composicións que estreaban no nadal, unha das datas máis importantes do calendario cristián.

Neste caso, tratándose dun cantar narrativo, non segue un encadeamento argumental claro, estando composto por coplas inconexas que, iso si, xiran ao redor do nacemento de Xesús. Como curiosidades, cómpre destacarmos do texto que as tres primeiras coplas teñen un castelán bo e as catro que seguen un galego tamén bo, sen que haxa demasiada mestura de ambas as linguas. Da música é necesario salientar que os dous primeiros versos de cada copla teñen métrica ternaria e os dous últimos, os que se repiten, métrica binaria; diríase cun carácter escenográfico, composto para diferentes grupos de cantadores aínda que Manuela Cortizo non recorda tal circunstancia.

Asesor musical: Juanjo Fernández

Artigos relacionados