Manuel Sieiro Varela

Manuel Sieiro Varela, nado en Cerdedo na segunda metade do século XIX, foi fillo de José Sieiro Fernández e Antonia Varela. Aprendeu as súas primeiras nocións de solfexo na academia de Campio García, o que lle permitiu tocar o bombo e os pratos. Xunto con José Durán, quen sería o seu cuñado ao casar con Preciosa, comezou a saír coa banda nas mesmas datas. 

Manuel casou con Dolores Troitiño Carballás e tivo polo menos dous fillos, Antonio e José María, que seguiron a súa afección pola música. Tamén contaba con dous netos músicos, Jesús e José, fillos de Antonio. Ademais, un dos seus irmáns, José Perfecto, tivo tres fillos que tamén saíron a tocar coa banda: Antonio, Arturo e José Sieiro Giadás. 

*Información obtida do libro As bandas de música de Cerdedo (Autor: Manuel Campos Toimil)

Artigos relacionados