Manuel Varela Varela

Os irmáns Manuel, Aurelio, José e Clemente Varela, membros da destacada familia dos Fogueteiros da Revolta de Cerdedo, compartiron non só o negocio familiar de pirotecnia, senón tamén unha paixón compartida pola música. Estes catro irmáns, cada un co seu talento e instrumento, foron unha parte importante do panorama musical da súa contorna.

Manuel Varela Varela, o irmán maior, naceu o 16 de decembro de 1902. Desde moi novo, Manuel mostrou un interese especial pola música, e a súa habilidade para tocar o bombardino destacou entre os demais. Baixo a tutela do mestre Ramón José Lavandeira Limeres, Manuel aprendeu solfa e bombardino. A súa dedicación e paixón pola música levárono a participar activamente na banda de Cabenca.

*Información obtida do libro As bandas de música de Cerdedo (Autor: Manuel Campos Toimil)

Artigos relacionados