Samuel Reveglia

Canteiros e artistas da Terra de Montes e ribeiras do Lérez

ESTA INFORMACIÓN PODE TER ERROS

  • Autor: Antonio Rodríguez Fraíz

  • Imprime: Gráficas Portela S. L. – Loureiro Crespo, 57 – Pontevedra

  • ISBN: 84-300-8284-0

  • Depósito Legal: PO. 319-82

  • Montaxe portada: Antonio Míguez Montes

  • Comisión de Cultura da Excma. Deputación de Pontevedra e Concellos de Cerdedo e Forcarei

Samuel Reveglia

Gaiteiro, nado en Bugarín —Santa Baia de Castro— polo 1908, napolitano de orixen.

Temperamento de artista foi un dos millores gaiteiros de Terra de Montes. 0 ano 1935, deixou o arte pola aventura, na Alemaña Nazi foi membro da Lexión Cóndor, interviñendo cos nazis na Loita Civil da España. Na aitualidade —1977— vive en Madrí. (1)


(1) Notas-o Autor do Mestre don David Fernández Obelleiro.

Artigos relacionados