Antonio Beiro Bouzán
Mosquera

Antonio Beiro Bouzán, coñecido como Mosquera, foi un dos rapaces que acudiu a aprender solfexo co mestre Gerardo Lavandeira Durán e tivo a oportunidade de actuar coa súa banda. Nado o 6 de xullo de 1933 en Cerdedo, compartía a súa paixón pola música con outros talentosos músicos da época, como Jaime Barros O Manco, Manuel Monteagudo, fillo de Touqueira, José Luís Rey, Mingos, e Antonio Sánchez, seu compañeiro na Banda La Unión. O alcume de Mosquera vén do apelido do seu pai, José María Beiro Mosquera, un carpinteiro que tiña a súa casa na Torrente de Cerdedo e o taller na parte baixa do pobo, preto da Ponte Baloutas. A ascendencia musical de Antonio tamén se debe ao seu avó Bernardino Beiro Paz, quen formou parte da Banda de Cerdedo a finais do século XIX. O apelido Bouzán vén da terra materna de Gumersinda, Limeres. 

Aínda que aprendeu solfexo co mestre Gerardo, o seu primeiro instrumento, o clarinete, foi ensinado polo versátil músico Julio Durán Sieiro. Durante os anos que asistiu á academia de Gerardo, esta mudou de lugar en varias ocasións por diferentes locais en Cerdedo, incluíndo a fragua dos Paz na Filluda. Antonio recorda: "Estiven en varios destes lugares porque pasei moito tempo tocando, dende os 15 anos que comecei ata os 25, cando marchei a Venezuela. Case dez anos dedicados á música. Non recordo se a música xa rematara ou seguía cando marchei en 1958". 

É certo que en 1958 xa non existía ningunha banda de música en Cerdedo. Mosquera tamén participou na última formación da Banda de Cerdedo, cando Touqueira era o director e viñan reforzos de Estrada. 

Antonio marchou para realizar o servizo militar: "No servizo fun músico. Estiven na Academia Xeral Militar de Zaragoza, na época na que o Rei estaba alí como estudante. Cando volvín de permiso, trouxen o instrumento comigo porque permitíanno, pero era máis moderno e non estaba afinado como os daquí, xa que era medio punto máis alto. Era un clarinete sistema. Os que se ven na foto tiñan trece chaves, o meu tiña quince. Tamén había outros, como o de Eladio, que eran aínda máis antigos, con doce chaves. Non tiñan aneis inferiores, que xa tiñan os máis modernos". 

Unha vez rematada a súa etapa militar, Antonio obtivo un permiso indefinido, pero aínda tivo que agardar dous anos para obter a licenza que lle permitiría emigrar. Así, pasou un ano en Madrid antes de regresar a Cerdedo por uns meses antes de emigrar a Venezuela. 

Antonio reside naquel país, concretamente en Maracay, onde tamén viviu e morreu outro músico cerdedense, Manuel Vida, coñecido coma Meleque. Aínda que non toca nunha banda actualmente, Antonio mantén viva a súa paixón pola música. Aínda que non conserva o seu clarinete, mercou un saxofón novo en Venezuela. Desafortunadamente, nunha ocasión entraron na súa casa e roubáronllo, pero hai uns anos adquiriu outro. Como el mesmo nos conta: "O saxofón sempre me gustou máis que o clarinete. Aínda toco algo con el. É algo que me trae recordos. Afortunadamente, nunca tiven máis necesidade del. Valentín Durán, Manolo Lavandeira ou Julio Durán tocaron moito nas músicas alá". 

Antonio Beiro Bouzán, co seu percorrido musical e a súa participación na Banda de Cerdedo, é un exemplo destacado do talento e a paixón pola música que existe nesta terra. Aínda que a súa carreira musical o levou a Venezuela, Cerdedo segue a ser un lugar ao que regresa con frecuencia, mantendo así o vínculo coa súa terra natal e o seu amor pola música que aprendeu cos grandes mestres da súa época.

*Información obtida do libro As bandas de música de Cerdedo (Autor: Manuel Campos Toimil)

Coma curiosidade, na prensa da época, máis concretamente en El pueblo gallego del día 12 de agosto de 1933 aparece nomeado Antonio no apartado de Notas demográficas del pasado mes no apartado de Nacimientos:

Artigos relacionados