José María Cadavid Cachafeiro

José María Cadavid Cachafeiro naceu en Cerdedo o 29 de decembro de 1894. Segundo testemuñas da época, foi un gaiteiro talentoso e afinado, así como un experto percusionista, destacando especialmente no repinique do tamboril. Na banda de Cerdedo, o seu instrumento era o redobrante. 

José María era fillo de Carmen Cachafeiro e do músico Camilo Cadavid, quen se converteu nun dos pioneiros da música de banda en Cerdedo. Ademais, era sobriño de Bernardino Cachafeiro Seara, Bernardino da Betarra, e sobriño político de Constantino Paz Gil. Por tanto, a música estaba presente na súa familia dende a súa nenez, o que facilitou a súa introdución neste ámbito sen ter que saír do entorno familiar. 

En 1920, José María casou con María de Cabenca e, posteriormente, foron coñecidos en Pontevedra por rexentar unha casa de comidas. Aínda que os seus pais tiveron numerosa descendencia, non se sabe con certeza se algún dos seus irmáns chegou a formar parte da banda de música.

*Información obtida do libro As bandas de música de Cerdedo (Autor: Manuel Campos Toimil)

Artigos relacionados