O Mojón

Nas rúas de Arén, escoitábase o nome de O Mojón, un músico misterioso cuxa identidade aínda non está completamente clara. O seu verdadeiro nome parecía ser José, pero pouco máis se sabe sobre el. O Mojón era un adulto cando os irmáns Narciso e José Ogando aínda eran rapaces na década dos anos 20. O propio Narciso recorda daquel tempo, pero non tiña lembranzas de José Mojón como músico. 

Sábese que o seu instrumento era o trombón, pois Antonio Varela Nieto (nado en 1911) contou que, cando comezou a estudar música na academia de Ramón José Lavandeira Limeres, compraron para el o trombón que pertencera a O Mojón. Antonio non se recorda da idade que tería naquela época, pero sabía que o trombonista había tocado na banda e que morrera cedo na vida.

Manuel Campos, autor do libro As bandas de música de Cerdedo, recolleu todas as informacións dispoñibles e parece que este trombonista pode ser José Mojón do Porto, nacido o 20 de abril de 1873. Era fillo de Andrés Prudencio Mojón e Josefa do Porto Espiña e estaba casado con Dolores Tato. Con estes datos, esperamos que algún dos nosos lectores poida recordar e axudarnos a confirmar a verdadeira identidade deste enigmático músico. Outra posibilidade é que O Mojón fose realmente o fillo de José, Ramón Mojón Tato, nacido en 1904 e que aparece nas listas de alumnos da escola de Ramón Lavandeira a mediados dos anos 1910. Semella probable que Ramón tivese aprendido algo de música co mestre de Cabenca. Incluso pai e fillo, José e Ramón, poderían ter sido dous músicos talentosos. 

A busca polo enigma de O Mojón continúa, e agradecemos a colaboración de todos aqueles que poidan achegar información para completar a historia deste músico arrense. A súa contribución é fundamental para recuperar e valorar o patrimonio musical da nosa terra.

*Información obtida do libro As bandas de música de Cerdedo (Autor: Manuel Campos Toimil)

Artigos relacionados