Nos medios de comunicación

Músicas da Terra de Montes

O proxecto Músicas da Terra de Montes nos diferentes medios de comunicación.

Prensa

Radio