Nos medios de comunicación

Arquivo virtual das músicas de Terra de Montes

O "Arquivo virtual das músicas da Terra de Montes" nos diferentes medios de comunicación.

Prensa

Nacen las "I Xornadas das músicas da Terra de Montes" con dos fechas en octubre | 24.08.22

Radio