Nos medios de comunicación

O proxecto Músicas da Terra de Montes nos diferentes medios de comunicación.

Prensa

Radio