José Paz Cachafeiro

José Paz Cachafeiro, fillo de Constantino Paz Gil e irmán máis vello de David Paz Cachafeiro, naceu en Cerdedo o 31 de maio de 1890. Do seu pai aprendeu solfexo e, aínda que na banda sempre levaba o bombo con pratos, tamén tiña nocións sobre o bombardino. Emigrou a Sama de Langreo, onde exercía de correspondente de prensa. Abandonou entón a música. Foi fusilado o 30 de maio de 1938.

Artigos relacionados