Manuel Paz Gil

Manuel Paz Gil, nado a mediados da década de 1850, foi un destacado músico e ferreiro de Cerdedo. Fillo do músico Manuel Paz Ogando e irmán dos músicos Vicente Paz Gil e Constantino Paz Gil, destacou tanto no ámbito da música como no seu oficio de ferreiro, deixando unha marca indeleble na comunidade.

Aínda que hai pouca información sobre a súa carreira musical, é lembrado pola súa habilidade como músico e pola súa contribución ao desenvolvemento cultural da rexión. Ademais da súa destreza como ferreiro, era coñecido polo seu talento como compositor, e átribúyeselle a música e a letra da Novena ao Divino Ecce-Homo para coro e pequena banda, segundo relatos transmitidos polo seu sobriño David Paz.

A pesar de que algúns relatos atribúen a autoría desta obra ao seu irmán Constantino Paz, a memoria colectiva da comunidade suxire que Manuel tivo un papel importante na súa creación. A súa habilidade para compoñer música suxire un coñecemento profundo e unha paixón polo arte musical, o que o converte nunha figura destacada na historia cultural de Cerdedo.

Ademais dos seus logros musicais, tamén deixou a súa pegada no ámbito profesional como ferreiro. Con un taller ubicado en Serrapio-Pedre, onde naceu a mediados do século XIX, era coñecido como un mestre no seu oficio, ensinando a numerosos aprendices que logo se converterían en destacados artesáns e artistas na rexión.

A información proporcionada está no libro As bandas de música de Cerdedo do autor Manuel Campos. Este libro ofrece unha investigación detallada sobre a historia e o desenvolvemento das bandas de música na rexión de Cerdedo, incluíndo información sobre músicos destacados e a súa contribución ao panorama musical local.

*Información obtida do libro As bandas de música de Cerdedo (Autor: Manuel Campos Toimil)

Artigos relacionados