Fermín Cachafeiro Balado

Fermín Cachafeiro Balado (1860 - 27 de marzo de 1928), fillo de Juan Cachafeiro Viéitez e pai de Avelino Cachafeiro Bugallo, Bautista Cachafeiro Bugallo e Victor Castor Cachafeiro Bugallo, formando así sobre o 1920 o conxunto Os Gaiteiros de Soutelo. Gaiteiro, clarinetista e bombeiro.

Fotografía datada en 1915 aprox. Castor, o menor dos irmáns, Avelino, Dolores e Fermín no medio, Isabel e Bautista.

O gaiteiro de Soutelo - Xosé Manoel Rivas Troitiño

 • Título: O Gaiteiro de Soutelo - Unha espresión da cultura popular

 • Autor: Xosé Manoel Rivas Troitiño

 • Edicións: 1977 e 2000

Edición de 1977

 • Imp. EL IDEAL GALLEGO - Francisco Mariño, 12 - La Coruña

 • Depósito legal: C-326-1977

Edición do 2000

 • Imp. DIO, S.L. - Parque Tecnolóxico de Galicia - Ourense

 • Depósito legal: OU-0-2000

“O pai (Fermín) cobraba daquela seis pesetas por tocar nas festas, e deixar as gaitas nas máns daqueles rapaces era arriscarse a perdelas. Por eso, Avelino tivo que escapara os montes pra adeprender os segredos da gaita. Pro o pai enterouse das xogadas do fillo, e foi honrado. Escoitou ao rapaz e decatóuse de que lle chegaba a hora do relevo. Regaloulle entón as gaitas a Avelino, i el adicouse a tocar bombo, a cantar e a bailar muiñeiras. Gai􏰀 teiro de vellos tempos, non se lle daba mal o oficio, outro máis na súa vida, xa que denan􏰀 tes tocara o clarinete nunha banda de música da bisbarra.”

Canteiros e artistas da Terra de Montes e ribeiras do Lérez

ESTA INFORMACIÓN PODE TER ERROS

 • Autor: Antonio Rodríguez Fraíz

 • Imprime: Gráficas Portela S. L. – Loureiro Crespo, 57 – Pontevedra

 • ISBN: 84-300-8284-0

 • Depósito Legal: PO. 319-82

 • Montaxe portada: Antonio Míguez Montes

 • Comisión de Cultura da Excma. Deputación de Pontevedra e Concellos de Cerdedo e Forcarei

Fermín Cachafeiro

Nado en Soutelo de Montes polo ano 1868. Dende rapaz aprendeu co pai Xoán Cachafeiro a tocar a gaita e demais instrumentos; mentres viviu o vello gaiteiro tocou con el o tamboril; logo a gaita co acompañamento dos fillos Avelino, Bautista e Castor, axudándolles algunhas vegadas a súa dona, facendo así realidade a cantiga:

O gaiteiro toca a gaita
a muller toca o tambor;
os fillos tocan o bombo
o can ládralle o roncón.

Cando os fillos Avelino, Bautista e Castor acadaron os maiores éxitos e sona —1920 a 1930— o vello Fermín tocaba o bombo, sendo ademais coa sua ledicia o meirande animador do Grupo, por todos admirado e querido deica o pasamento en Soutelo no 1930.

Artigos relacionados