Juan Cachafeiro Viéitez

Juan Cachafeiro Viéitez (1831-1915 aprox.) era do lugar do Outeiro de Sanguñedo, preto de Soutelo de Montes, na parroquia de Santa María Magdalena pertencente ao concello de Forcarei. Casado con Luisa Balado e pai de Fermín Cachafeiro Balado e avó de Avelino Cachafeiro Bugallo, Victor Castor Cachafeiro Bugallo e Bautista Cachafeiro Bugallo, entre outros. O pai e os tres fillos formarían o cuarteto Os gaiteiros de Soutelo. Ademáis diso, Juan foi o padriño de Avelino.

Destacar que Juan era irmán de Andresa/Andrea Cachafeiro Viéitez, primeira tocadora de pandeiro documentada na Terra de Montes.

O gaiteiro de Soutelo - Xosé Manoel Rivas Troitiño

 • Título: O Gaiteiro de Soutelo - Unha espresión da cultura popular

 • Autor: Xosé Manoel Rivas Troitiño

 • Edicións: 1977 e 2000

Edición de 1977

 • Imp. EL IDEAL GALLEGO - Francisco Mariño, 12 - La Coruña

 • Depósito legal: C-326-1977

Edición do 2000

 • Imp. DIO, S.L. - Parque Tecnolóxico de Galicia - Ourense

 • Depósito legal: OU-0-2000

"Xoán Cachafeiro, de Sanguñedo, e Aurea Cachafeiro, abó e tía do rapaz recén nado, foron padriños do bautizo ese mesmo día. O rapaz chamábase, dende entón, Avelino Cachafeiro Bugallo, nome á engadir aos de Regina, Marcial, Darío e Carolina, irmáns maiores do recén nado. Os aboengos destes rapaces eran todos de Montes. Pola banda do pai, os abós -Xoan Cachafeiro e Loisa Balado- entroncaban en Sanguñedo [...]."

"Coido que tamén soara a gaita en Soutelo o día do nacemento de Avelino; o seu abó e padriño tiña sona de bó gaiteiro, e o pai do rapaz tamén."

"Este, asegún lembra a súa irmán Sabela, empezóu a aficionarse á gaita polos seus doce anos. Do abó adeprendera o rudimentario da téinica, e o demáis foino coñecendo ás agachadas."

Canteiros e artistas da Terra de Montes e ribeiras do Lérez

ESTA INFORMACIÓN PODE TER ERROS

 • Autor: Antonio Rodríguez Fraíz

 • Imprime: Gráficas Portela S. L. – Loureiro Crespo, 57 – Pontevedra

 • ISBN: 84-300-8284-0

 • Depósito Legal: PO. 319-82

 • Montaxe portada: Antonio Míguez Montes

 • Comisión de Cultura da Excma. Deputación de Pontevedra e Concellos de Cerdedo e Forcarei

Xoán Cachafeiro

Gaiteiro, nado en Soutelo de Montes nos primeiros do século XIX, pai e abó respeitivamente dos esgrevios gaiteiros Fermín, Avelino, Castor e Bautista Cachafeiro Bugallo.

Dende mociño aledóu todas as festas, ruadas e casoiros das xentes de Terra de Montes co seu arte axudado polo fillo Fermín dende neno, cando este foi gaiteiro, o vello Xoán tocóu con él o tamboril, sin perder o cariño da mocedade e a ledicia.

Foi o mestre de duas xeracións de esgrevios gaiteiros de Soutelo de Montes.

Artigos relacionados